🎉🎉โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ🎉🎉

ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร ท่านศึกษานิเทศก์ ท่านผู้อำนวยการ คุณครู หรือผู้ที่สนใจ ทุกท่าน                                                                      เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC Coaching ครั้งที่ 6 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ                                                                                                                                                                                           ประเด็นเรื่อง "การเรียนรู้เพาะพันธ์ปัญญา

 1. สอนการงานอาชีพ การปั้นปูน สู่การมีอาชีพ

 2. กระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์ "

ครูต้นเรื่อง 

             1.ผอ.โชติกาญจน์  รศพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรง

             2. คุณครูวัชระพงศ์  พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านแทรง

             3. คุณครูศักดา  ดาระหงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแทรง  

สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

🎯วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

เวลา 14.00-16.30 น.

➡️Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/9152484332?pwd=cWZhbVZ3RDZFdElEZHdSeGd4Q2xIZz09

Meeting ID: 915 248 4332    

Passcode: 209611