เวทีพี่เลี้ยงครั้งที่ 2 

เวทีพี่เลี้ยงครั้งที่ 2 รอบที่ 1 

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น.

ขอเชิญเข้าระบบ zoom เวลา 08.30 น.