เอกสารแนบ 3_ต้นฉบับคู่มือ.pdf
เอกสารแนบ 3 _คู่มือการจัดเวที Online PLC Coaching.pdf

#ครูไอที #ครูแกนนำ


🙏 เรียนทีมครูไอที ครูแกนนำจากโรงเรียนแกนนำทุกท่าน


โครงการ Online PLC Coaching ได้จัดทำ Template เพื่อใช้สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เวที จำนวน 25 แบบ 4 ขนาด เพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับใช้ตามหัวข้อของแต่ละเวทีของท่าน


💡ท่านสามารถแก้ไขงานทุกชิ้นได้ทันที แม้ในชิ้นงานจะมีการวาง mock up เป็นชื่อโรงเรียนอื่นไว้ก็ตาม ท่านสามารถแก้ไขได้โดยจะไม่เป็นการกระทบกับงานของโรงเรียนอื่น


💡และทีมงานอยากขอเชิญชวนให้โรงเรียนได้มีการนำเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของโรงเรียนมาสอดแทรกในงานออกแบบ เพื่อสื่อให้ชัดเจนมากขึ้นถึงที่มาของแต่ละโรงเรียน


📌ผมขออนุญาตนำส่ง Link เทมเพลตงานทั้ง 4 ขนาด (Canva) เพื่อให้คุณครูได้ปรับใช้ตามลิงก์ด้านล่าง


📌สำหรับท่านที่จะนำไฟล์ไปใช้ออฟไลน์ ท่านสามารถดาวน์โหลดชิ้นงานเป็นไฟล์ SVG ไปใช้กับ Adobe Illustrator ได้


ขนาดที่ 1 : 1920x1080

https://www.canva.com/design/DAFPByWcA9M/jWhRQypqhLXcXfVTgJlU9Q/view?utm_content=DAFPByWcA9M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview


ขนาดที่ 2 : 3126x4751

https://www.canva.com/design/DAFPB2UB9Gc/ZoxwJrvqQV_oBZI-59GF2w/view?utm_content=DAFPB2UB9Gc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview


ขนาดที่3 : 5334x2376

https://www.canva.com/design/DAFPBw2hHrI/fQq6-qws_4PTlkR40dD68Q/view?utm_content=DAFPBw2hHrI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview


ขนาดที่ 4 Background Zoom

https://www.canva.com/design/DAFPB_YXuaM/WC76Mt1nD-po5CZC7nfNWw/view?utm_content=DAFPB_YXuaM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview


ไฟล์สำหรับการเตรียมครูต้นเรื่อง.docx
ร่างกำหนดตารางการจัดเวที.docx