โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย 

รายชื่อโรงเรียน แต่ละรุ่น ที่เข้าร่วมอบรมออนไลน์ 

รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมอบรมพัฒนาแบบออนไลน์ Module 2 รุ่น 2.pdf

Online Workshop เรื่อง คิดเชิงเหตุ-ผล (เมื่อวันที่ 

10, 24 ก.ย. และ 8 ต.ค. 65) 

ทางทีมเพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมีได้ออกแบบกระบวนการให้ทุกท่านมีโอกาสมา PLC 

ร่วมกัน ผ่านภารกิจร่วมที่ได้แจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ คือ 

https://docs.google.com/document/d/1qUxc8TJIcGuKE8AZQ-5G2KuL7j6mNsPK/edit?usp=sharing


WS คิดเหตุ-ผล การบ้านฝึกทำและกลับมา PLC.docx

 # Workshop คิดเชิงเหตุ-ผล

  1.

  ไฟล์ภารกิจเพื่อชวนคุณครูแต่ละโรงเรียนทำงานร่วมกันเพื่อเป็นต้นทุนในการนำมาใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในอนาคต  (PLC)

  ชื่อไฟล์: WS คิดเหตุ-ผล การบ้านฝึกทำและกลับมา PLC.docx

  ดาวน์โหลดได้ที่  

https://docs.google.com/document/d/1qUxc8TJIcGuKE8AZQ-5G2KuL7j6mNsPK/edit?usp=sharing


  2. ไฟล์ตัวอย่างประกอบการสอน

  เพื่อประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในวิชาโครงงานหรือวิชาอื่น ๆ

  ที่เห็นควร

  ชื่อไฟล์: ความคิดเชิงเหตุ-ผล (แจกครูใช้สอน).pdf

  ดาวน์โหลดได้ที่

  

https://drive.google.com/file/d/1FWC0yzSzfuKydp23D-oxd2U4NCfW8nAJ/view?usp=sharing


  # Workshop การสื่อสาร

  ภารกิจงานกลุ่ม (รายโรงเรียน) ส่งภายในวันศุกร์ ก่อนเวลา 17.00 น.

  โดยหาเวลารวมกลุ่มแล้วมานั่งทำร่วมกัน

  http://tiny.cc/pppyschoolwork1


  หมายเหตุ: เกม Flash Mind Reader เล่นผ่านเว็บได้ที่

  https://archive.org/details/nih01_flash 

ความคิดเชิงเหตุ-ผล (แจกครูใช้สอน) revised.pdf

การเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Module 2 รุ่น 3

(ทักษะคิดขั้นสูง และ ทักษะ Reflective Coaching)

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 - 16.30 น.

ตามที่ท่านได้เข้าร่วม Online Workshop เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 65

(คิดขั้นสูง & Reflective Coaching) ทางทีม Admin ขอสรุปภารกิจหลังการ Workshop

ดังนี้

# ภารกิจ Homework (2 Workshops ใช้ Link เดียวกัน)

คำถามการบ้านแบบอัตนัย+Reflection "รายบุคคล"

(โปรดส่งต่อ Link นี้ให้เพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกันที่เข้า Workshop นี้

กำหนดส่งภายในวันพุธ ก่อนเวลา 17.00 น.)

http://tiny.cc/pppyhw02


# ภารกิจ School Work (2 Workshops ใช้ Link เดียวกัน)

ภารกิจงานกลุ่ม "รายโรงเรียน"

โดยหาเวลารวมกลุ่มแล้วมานั่งทำร่วมกัน

ส่งภายในวันเสาร์ ก่อนเวลา 17.00 น.

http://tiny.cc/pppyschoolwork2


# เอกสารแจกครู

ชื่อไฟล์: ทักษะการคิดขั้นสูง (แจกครูใช้สอน).pdf

ดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1fp8BdP7kHUSzxQEHZQXYb6G-1ZmBUhCf/view?usp=sharing


ชื่อไฟล์: เอกสารแจกครู Reflective Coaching.pdf

ดาวนโหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1ATImRQ1DRErzzCxDewaZZHkUOCwQcz7X/view?usp=sharing 

ทักษะการคิดขั้นสูง (แจกครูใช้สอน).pdf
เอกสารแจกครู Relfective Coaching.pdf

Online Workshop เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 66

(ถามคือสอน & กระบวนกรการเรียนรู้) ทางทีม Admin ขอสรุปภารกิจหลังการ Workshop

ดังนี้


# ภารกิจ Homework (2 Workshops ใช้ Link เดียวกัน)

คำถามการบ้านแบบอัตนัย+Reflection "รายบุคคล"

(โปรดส่งต่อ Link นี้ให้เพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกันที่เข้า Workshop นี้

กำหนดส่งภายในวันพุธ ก่อนเวลา 17.00 น.)

http://tiny.cc/pppyhw04


# ภารกิจ School Work (2 Workshops ใช้ Link เดียวกัน)

ภารกิจงานกลุ่ม "รายโรงเรียน"

โดยหาเวลารวมกลุ่มแล้วมานั่งทำร่วมกัน

ส่งภายในวันเสาร์ ก่อนเวลา 17.00 น.

http://tiny.cc/pppyschoolwork3


# เอกสารแจกครู

ชื่อไฟล์: Module 5 ทักษะถามคือสอน.pdf

ดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/13o4AsyNfZAhCpAh9G7qeU43M2PHZ7YmK/view?usp=sharing


ชื่อไฟล์: กิจกรรมเจตคติให้ความร่วมมือฯ อ.ทิศนา.pdf (เพื่อชวนให้ลองนำไปใช้ 

แล้วกลับมา PLC)

ดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1mreNiXS04__WZqc8PjQ2CEJ7GdSIAzDe/view?usp=sharing


ชื่อไฟล์: Module 6 ทักษะกระบวนกรการเรียนรู้.pdf

ดาวนโหลดได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1t1AZ58tz_HWnevdzcyZ0gBy_7fWDUPb_/view?usp=sharing


ทั้งนี้ขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนเดียวกันที่ได้เข้า

Workshop ในวันดังกล่าว


แล้วพบกันครั้งสุดท้ายกับ Online PLC วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566


# อย่าลืมร่วมประเมินหลักสูตรกับเราที่

ทักษะถามคือสอน

http://tiny.cc/EVAL_module5


ทักษะกระบวนกรการเรียนรู้

http://tiny.cc/EVAL_module6


** นี่คือ e-mail อัตโนมัติ โปรดอย่าตอบกลับ **


ขอแสดงความนับถือ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะครูเพื่อโค้ชการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย


Module 6 ทักษะกระบวนกรการเรียนรู้ (4th edited).pdf
กิจกรรมเจตคติให้ความร่วมมือฯ อ.ทิศนา.pdf
Module 6 ทักษะกระบวนกรการเรียนรู้ (3rd edited).pdf