ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

นับเวลาถอยหลังการทดสอบระดับชาติ

RT , NT , O - NET ปีการศึกษา 2565

เวที Online PLC Coaching

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 1 https://www.psy.ac.th/onlineplccoaching/onlineplccoaching1

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 2 https://www.psy.ac.th/onlineplccoaching/onlineplccoaching2

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 3 https://www.psy.ac.th/onlineplccoaching/onlineplccoaching3

วีดีทัศน์นำเสนอ

ภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ใน 6 สมรรถนะ ปีการศึกษา 2564.pdf

จำนวนผู้เข้าชม