ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

สินค้าโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

เวที Online PLC Coaching

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 1 https://www.psy.ac.th/onlineplccoaching/onlineplccoaching1

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 2 https://www.psy.ac.th/onlineplccoaching/onlineplccoaching2

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 3 https://www.psy.ac.th/onlineplccoaching/onlineplccoaching3

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 4 https://www.psy.ac.th/onlineplccoaching/onlineplccoaching4

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 5 https://www.psy.ac.th/onlineplccoaching/onlineplccoaching5

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 6 https://www.psy.ac.th/onlineplccoaching/onlineplccoaching6

วีดีทัศน์นำเสนอ

ภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 ใน 6 สมรรถนะ ปีการศึกษา 2564.pdf

จำนวนผู้เข้าชม