ครั้งที่ 1

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 1 "การทอผ้าพื้นถิ่นชาวเยอ" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูต้นเรื่องโดย คุณครูสุภาพร วงศ์ชาลี (ครูแขก)

โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565

เวลา 13.00-16.30 น.

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/9152484332?pwd=cWZhbVZ3RDZFdElEZHdSeGd4Q2xIZz09

Meeting ID: 915 248 4332

Passcode: 209611

ผู้เข้าร่วมเวที

1.โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

2.โรงเรียนบ้านแทรง

3.โรงเรียนนิคม 3

4.โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

5.โรงเรียนอนุบาลไพรบึง

6.โรงเรียนบ้านหนองพัง

7.โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

8.โรงเรียนบ้านตะเคียนราม

9.โรงเรียนบ้านโพนครก

10.โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน

11.โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์

12.โรงเรียนบ้านอีหนา

13.โรงเรียนบ้านปะทาย

ไฟล์นำเสนอเรื่องเล่า

เรื่องเล่าจากครูต้นเรื่อง ครูสุภาพร วงศ์ช.docx
ครูต้นเรื่องสุภาพร วงศ์ชาลี V2.pdf
เรื่องเล่าจากครูต้นเรื่อง ครูสุภาพร วงศ์ช.pdfสรุปประเด็น AAR


AAR บ้านปราสาทเยอ.pptx
สรุปข้อเติมเต็มจากผู้เชี่ยวชาญ.pptx

ภาพบรรยากาศโดยรวม

ภาพบรรยากาศการเตรียมการ 4 ครั้ง

การประชุมเตรียมความพร้อม Online PLC Coaching รร.บ้านปราสาทเยอ (ซ้อมย่อย ครั้งที่่ 1-4)
ภาพบรรยากาศโดยรวม

6 ธ.ค.2565