Workshop Social lab และ DE ต้นน้ำ

Workshop Social lab รับฟังความต้องการของชุมชน และ Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำ ช่วงที่ 2 วันที่ 17-18 ธ.ค.65 เวลา 9.00-18.00 น.

20221215v2BAR Social Lab _ DE ต้นน้ำ บ้านปราสาทเยอ final2.pptx
20221215 BAR Social Lab _ DE ต้นน้ำ บ้านปราสาทเยอ v1.pptx
20221215 BAR Social Lab _ DE ต้นน้ำ บ้านปราสาทเยอ final.pptx
หัวข้อแบบประเมิน7cs for school.docx
31 แผนพัฒนาโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ TSQP ปี 65 (ระหว.docx