ครั้งที่ 2

เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

ประเด็นเรื่อง "อ่าน เขียน คำใหม่ โดยใช้รหัสมือ รายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1"

ครูต้นเรื่อง คุณครูจิตาภรณ์ คำหล่า (ครูเพียบ)

โรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565

เวลา 13.00-16.30 น.

Join Zoom Meeting

Meeting ID: 915 248 4332

Passcode: 209611

โรงเรียนร่วมเรียนรู้

1.โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ (ผอ.สันติศักด์)

2.โรงเรียนบ้านน้ำเขียว

3.โรงเรียนบ้านระโยง

4.โรงเรียนบ้านกุดโง้ง

5.โรงเรียนบ้านรุ่ง

6.โรงเรียนบ้านแทรง

7.โรงเรียนเทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ภาพการเตรียมการ

เสาร์สนุก2.ppt

ติดต่อประสานงานครูต้นเรื่อง

ซ้อมย่อยครั้งที่ 1

23 ธค 2565 วันซ้อมจริง

26 ธค 2565 ซ้อมย่อยก่อนวันจริง

27 ธค 2565