ผู้ปกครองสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Q-Parent ได้แล้ว ทั้งในระบบ iOS และ Android ผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน App Store และ Play Store

ผู้ปกครองสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Q-Parent ได้แล้ว ทั้งในระบบ iOS และ Android ผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน App Store และ Play Store (รายละเอียด ดังรูปที่ 1)

- บทบาท : ผู้ปกครอง สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Q-Parent ได้ด้วย

Username : หมายเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน

Password : รหัสประจำตัวของนักเรียน

(รายละเอียด ดังรูปที่ 2) ซึ่งข้อมูลทั้ง 2 ชุดนี้ ผู้ปกครองสามารถสอบถามได้จากทางโรงเรียน หรือบุตรหลานของท่านได้เลย


สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่ appstore

https://apps.apple.com/th/app/q-parent/id1581506990?l=th

และ playstore


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rn_qinfo_parent