การนำนวัตกรรม RBL สู่การจัดการเรียนรู้โรงเรียนทั้งระบบ

การนำนวัตกรรม RBL สู่การจัดการเรียนรู้โรงเรียนทั้งระบบ

presents link 1 https://www.canva.com/design/DAFYuQKmN8s/8IPhK5xizNro_Wr9auLz4g/view?utm_content=DAFYuQKmN8s&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#33

presents link 2 https://sway.office.com/mQJ5HC3CaLKaiUvg?ref=Link


🎉🎉เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้🎉🎉

เวที Online PLC Coaching ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ ประเด็นเรื่อง "การนำนวัตกรรม RBL (Research-Based Learning) สู่การจัดการเรียนรู้ โรงเรียนทั้งระบบ"

ผู้บริหารต้นเรื่อง นายมานะ ไชยโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

เวลา 15.00-17.30 น.

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/9152484332?pwd=cWZhbVZ3RDZFdElEZHdSeGd4Q2xIZz09

Meeting ID: 915 248 4332

Passcode: 209611

จำนวนคนเข้าร่วม 37 คน

โรงเรียนเข้าร่วมเรียนรู้

โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ

โรงเรียนบ้านอาวอย

โรงเรียนบ้านอีหนา

โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์

โรงเรียนบ้านแทรง

โรงเรียนบ้านโพนครก

27 ม.ค. 2566

25 ม.ค. 2566 ซ้อมย่อยครั้งที่ 1

26 ม.ค. 2566 ซ้อมย่อยครั้งที่ 2