PreWorkshopDEต้นน้ำ

25 พ.ย. 2565

หนังสือการศึกษาคุณภาพสูง.pdf
สอนเสวนาสู่การเรียนรู้เชิงรุก.pdf
651125_DE for CLO.pdf

ชิ้นงาน 20221124 Workshop Pre-DE ต้นน้ำ version2

โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ.pptx
20221124 Workshop Pre-DE ต้นน้ำ version2.pptx

การขับเคลื่อน RBL